Wie wij helpen…

Momenteel ondersteunen wij in Depok 160 kinderen verdeeld over de 2 scholen:

Rumah Belajar Azalea (RBA) met 50 kinderen

logo
Komunitas Belajar – Pondok Anak Pertiwi (PAPI) met 110 kinderen

logo

Klik op de logo’s van de scholen voor meer informatie en foto’s!

Woning Winda

De kinderen komen uit zeer arme gezinnen, veel van de ouders werken op de plaatselijke vuilnisbelt. Het basisonderwijs in Indonesië is gratis (hoewel ook daar schooluniformen en boeken zelf betaald moeten worden), maar vaak wordt wel als voorwaarde gesteld dat de kinderen al kunnen lezen en schrijven. Het kleuteronderwijs (TK) waar dit geleerd wordt is echter niet gratis. Beide scholen voorzien hierin voor kinderen uit gezinnen die zich dit niet kunnen veroorloven. Wij ondersteunen de scholen waar nodig door middel van het aanschaffen van lesmateriaal, opknappen van de schoolgebouwen, verstrekken van maaltijden, uitdelen van schooluniformen, verlenen van medische hulp en het aanbieden van ontspannende activiteiten.

Winda