Educatie

Een groot deel van de projecten die wij organiseren liggen op het gebied van educatie en indirect hebben al onze projecten hiermee te maken. Onderwijs is dé kans die de kinderen krijgen als uitweg voor de situatie waarin ze opgroeien.

RBA 2 PAPI 3 RBA 1

Ook in 2015, 2016 en 2017 hebben wij schooluniformen uitgedeeld aan de kinderen die overgingen naar de nationale basisschool.

In 2014 kregen wij de vraag of wij konden helpen met het betalen van het examengeld voor Dimas. Hij is 19 jaar, groeit op in een gezin van afvalverzamelaars en wil graag leraar worden. Hij helpt al jaren op de school Pondok Anak Pertiwi. Uiteraard hebben wij bijgedragen aan zijn middelbare school examen!

Dimas

In 2013 kregen we een aantal computers die bestuurslid Hilde tijdens haar vakantie in Indonesië heeft gebracht! Via Garuda Indonesia kregen wij extra bagageruimte om de computers mee te nemen.

computer1 computer3

Ook in 2013 weer uniformpjes voor de kinderen van beide scholen die overgingen van de kleuterschool naar de basisschool!

uniformen 2 uniformen 1 uniformen papi

In 2013 kregen we de vraag van Rumah Belajar Azalea of wij de opleiding van een nieuwe leerkracht kunnen verzorgen, namelijk van Risdiara. Risdiara werkt al een tijdje op de school en zal hier ook na haar opleiding blijven werken. Op de foto´s hieronder is Diara te zien met de leerlingen.

diara-play cat & dog diara & kids

Medio 2012 verliet weer een groot aantal kinderen de school Rumah Belajar Azalea. Wij hebben hen in nieuwe schooluniformpjes gestoken, om zo te zorgen voor een goede doorstroming naar de basisschool.

uniformen 2012 uniformen 2012 2

Ook op de school Pondok Anak Pertiwi Indonesia hebben wij in juli 2012 uniformen uitgedeeld aan de kinderen die overgingen naar een andere school. Op deze scholen is het dragen van een uniform namelijk een vereiste voor deelname aan het onderwijs.

uniformen 2012 2 uniformen 2012

Medio 2011 hebben wij lesmateriaal en educatieve speelmaterialen aangeschaft voor de school Pondok Anak Pertiwi.

In juni 2011 verlieten weer een aantal kinderen Rumah Belajar Azalea, om door te stromen naar de SD (basisschool). Deze kinderen hebben wij een klein beetje op weg geholpen door hen de eerste sets schooluniformen te geven – een grote uitgave voor hun ouders!

In 2011 volgde Ria op onze kosten de lerarenopleiding om les te mogen geven op Rumah Belajar Azalea.

Vanaf oktober 2010 gaan de (educatieve) naschoolse activiteiten in het tehuis Istiqomah van start. De eerste lessenserie bestaat uit 8 origamilessen. De kinderen beslissen zelf of ze meedoen aan de activiteiten.

In juli 2010 hebben wij het schoolmaterialenproject in Rumah Belajar Azalea kunnen afronden. Wij hebben de school kunnen voorzien van nieuwe meubelen, een computer & printer, leesboeken en veel schoolmaterialen. Met een feestje is de ‘opening’ hiervan gevierd.

Ook hebben in juli 2010 de leerkrachten van Rumah Belajar Azalea een workshop poppenmaken en poppenspelen gevolgd, gegeven door de spelers van theatergroep Lakon. De kinderen hadden de dag ervoor een zelfde soort workshop gevolgd en de hoop is dat de leerkrachten hiermee inspiratie hebben opgedaan voor hun lessen aan de kinderen.

In juni 2010 kregen de 5 kinderen van Rumah Belajar Azalea die overgingen van de kleuterschool (TK) naar de basisschool (SD) enkele setjes schooluniformen!

Wij hebben in maart 2009 een EHBO workshop georganiseerd voor de begeleiders van de tehuizen en enkele leerkrachten uit de buurt.

De jongeren van het Rumah Bambu Steet Kids House (nu SALUD) volgen in 2009 en 2010 lessenseries voor Engels, computerles, djembé en sjabloneren. De lessenserie Engels is inmiddels afgerond, de computerlessen zijn in mei 2010 gestart.

De kinderen van het tehuis Istiqomah hebben een fotoworkshop gevolgd. Ze mochten daarna zelf foto’s maken van hun eigen omgeving.

Ook volgen de kinderen van het tehuis Istiqomah regelmatig Engelse lessen.

De kinderen uit het tehuis rumah Qur’an houden van knutselen. Vaak maken ze sleutelhangers die ze in de buurt verkopen. Ze hebben ons gevraagd of wij ook sleutelhangers wilden kopen. In overleg zijn we tot een ontwerp voor kerstversiering gekomen, die wij uiteraard voor een hogere prijs dan gevraagd hebben gekocht.

In 2008 hebben wij de kinderen van Rumah Qur’an voorzien van nieuwe schooluniformen en schooltassen, gevuld met schoolmaterialen.