Financieel jaarverslag 2018 en eerder

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018.

2018 was een zeer goed jaar voor de stichting. Er zijn verschillende succesvolle acties georganiseerd, waaronder een sponsorloop op de HMS en de Camino in Portugal door Monique. Met deze opbrengsten konden we onze financiële reserves aanvullen, waardoor we onze projecten voor de komende jaren kunnen garanderen richting de scholen in Indonesië. We hebben in 2018 onze vaste projecten kunnen uitvoeren en daarnaast hebben we het tandartsenproject kunnen uitbreiden naar de school PAPI en het dak van de school RBA gerenoveerd. In 2018 bestond onze stichting 10 jaar. Daar is op beide scholen bij stilgestaan middels een groot feest.
De overheadkosten bleven beperkt tot 4,84%, dus evenals de voorgaande jaren onder ons maximale percentage van 5%. Helaas gaan de overheadkosten ieder jaar omhoog door de stijgende prijzen van de bank.
Uiteraard bleef er weer 0% aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen, alle medewerkers werken namelijk op vrijwillige basis en wij maken geen reisjes naar onze projecten op kosten van de stichting.


Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017.

2017 was wederom een rustig jaar voor onze stichting, mede ook door persoonlijke omstandigheden. We hebben onze vaste projecten kunnen voortzetten; de 3 gezonde maaltijden per week en het uitdelen van schooluniformen op beide scholen en de controle van de tandarts op de school RBA. Daarnaast hebben we de school RBA de tent kunnen schenken die ze graag wilden hebben, deze kan ingezet worden bij festiviteiten. Ook kregen we het verzoek tot muggenbestrijding en om een voorlichting door een dokter te organiseren omdat er veel zieken waren op de school RBA, zowel onder de kinderen als onder de leerkrachten. Dat heeft in de laatste helft van het jaar plaatsgevonden.
De uitgaven waren wederom iets hoger dan de inkomsten, waardoor de financiële reserves van de stichting kleiner zijn geworden. Dit is een aandachtspunt voor 2018, om onze vaste projecten te kunnen voortzetten. De overheadkosten bleven beperkt tot 4,69%, dus evenals de voorgaande jaren onder ons maximale percentage van 5%. Uiteraard bleef er weer 0% aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen, alle medewerkers werken namelijk op vrijwillige basis en wij maken geen reisjes naar onze projecten op kosten van de stichting.

—————————————————————–

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016.

2016 was een rustig jaar voor onze stichting. We hebben onze gebruikelijke projecten, zoals de gezonde maaltijden, het bezoek van de tandarts, nieuwe schooluniformen en een extraatje voor alle gezinnen bij het Suikerfeest kunnen realiseren. Maar daarnaast was er weinig financiële ruimte en tijd om andere projecten te organiseren. Wel hebben we de school RBA met advies kunnen bijstaan, adviezen op onderwijskundig gebied.
De uitgaven zijn dit jaar iets hoger geweest dan de inkomsten, dus dat is een aandachtspunt voor 2017. De overheadkosten bleven beperkt tot 4,39%, dus evenals de voorgaande jaren onder ons maximale percentage van 5%. Uiteraard bleef er weer 0% aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen, alle medewerkers werken namelijk op vrijwillige basis en wij maken geen reisjes naar onze projecten op kosten van de stichting.

—————————————————————–

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2015.

Ook 2015 was een goed jaar voor de stichting, hoewel de uitgaven in dit jaar iets hoger lagen dan de inkomsten. De overheadkosten bleven beperkt tot 3,7%, dus evenals de voorgaande jaren onder ons maximale percentage van 5%.

Uiteraard bleef er weer 0% aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen, alle medewerkers werken namelijk op vrijwillige basis en wij maken geen reisjes naar onze projecten op kosten van de stichting.

We sluiten het jaar af met een reserve van ruim 5000 euro, zodat we nu al weten dat we onze vaste projecten kunnen garanderen in 2016. Maar het is zaak om de inkomsten in 2016 iets te verhogen, zodat de inkomsten & uitgaven in ieder geval in balans blijven met elkaar.

———————————————————–

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2014.

De overheadkosten wisten we dit jaar te beperken tot 3,9%, een prachtig percentage dat ruim onder de 5% zit die wij als maximum hanteren!

Uiteraard bleef er weer 0% aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen, alle medewerkers werken namelijk op vrijwillige basis en wij maken geen reisjes naar onze projecten op kosten van de stichting.

De inkomsten en uitgaven waren mooi met elkaar in balans in 2014. We sluiten het jaar af met een reserve van ruim 6600 euro, als garantie van onze projecten richting de scholen & kinderen in Indonesië in het geval van een jaar waarin de fondsenwerving tegenvalt. Laten we hopen dat 2015 net zo’n vruchtbaar jaar wordt als 2014!

——————————————————————

 

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2013.

We zijn erg trots op de resultaten die we in 2013 hebben kunnen bereiken!

De overheadkosten zijn door gestegen bankkosten helaas iets toegenomen, maar zitten nog op 5%. Dit is precies het percentage wat wij als maximum hanteren.

De spreekwoordelijke strijkstok moest het ook dit jaar – en in de toekomst uiteraard! – doen met 0%. Ook dat is precies het percentage dat wij als maximum hanteren 😉

Wij zorgen altijd voor enige financiële reserves, om daarmee de groei te kunnen realiseren waar we ieder jaar naar streven en als garantie van onze projecten richting de scholen & kinderen in Indonesië in het geval van een jaar waarin de fondsenwerving tegenvalt. In 2013 hebben we ongeveer quitte gespeeld – daar zijn wij erg blij mee! Op naar 2014!