Algemene gegevens

Stichting RumahBambu is gevestigd te Hoofddorp.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34309340.

Wij staan geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 819793425.

Ons bankrekeningnummer is NL26ABNA0592485307 t.n.v. Stichting RumahBambu te Hoofddorp

www.rumahbambu.org

www.facebook.com/StichtingRumahbambu

Twitter: @StRumahBambu

Email: info@rumahbambu.org

Wij zijn te bereiken via 06-53279767

Adresgegevens: Marathonstraat 8, 2134 CC Hoofddorp